newlogo1_2
         
Contact Us
สำนักงานใหญ่
บ.ไดก้า เอสเตท จำกัด
ชั้น 18 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
1168/46 ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 679 9032-9
แฟกซ์: 02 679 7676
อีเมล์: amornrat@daikgroup.com

สำนักงานขายพัทยา
ซ.นาเกลือ 12 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
โทร: 038 225 555
แฟกซ์: 038 225 828

mapimage Enlarge

For Google Map Click Here

ติดต่อเรา